DİYALİZ İHTİYACINIZ OLABİLİR!

618 okunma

Özel Tekirdağ Yaşam Hastanesi Hemodiyaliz Sorumlu Doktoru Ali Rıza İçel, halsizlik, nefes darlığı ve uyku bozukluğu şikâyetlerinin diyaliz ihtiyacı doğurabileceğine dikkat çekerek konuyla ilgili bilgiler verdi.

Özel Tekirdağ Yaşam Hastanesi Hemodiyaliz Sorumlu Hekimi Dr. Ali Rıza İçel, böbrek yetmezliği ve diyaliz ihtiyacına yol açan etkenler hakkında bilgilendirdi. 

   İleri derecede böbrek yetmezliğinde; yiyeceklerimizin vücudumuzda parçalanması sırasında oluşan ve normalde idrarla atılan zararlı maddeler ve suyun fazlası atılamamakta vücudumuzda birikmektedir. Diyaliz Böbrek yetmezliği olan kişilerde, vücutta biriken fazla sıvı atık maddelerin yarı geçirgen bir membran (zar) aracılığıyla temizlenmesi işlemidir.
   Böbrek hastalarının kullanmak zorunda olduğu, böbrek yetmezliği sonucunda vücuttaki zararlı maddelerin ve sıvıların uzaklaştırılması için geliştirilen yapay bir kan temizleme makinesi ile yapılan diyaliz insan, yaşam süresi ve kalitesinin artmasını sağlamıştır. Hemodiyaliz bu maddelerin vücudumuzdan uzaklaştırılmasını sağlayan bir tedavi şeklidir. Hemodiyaliz, fistül, greft ya da kateter adı verilen uygun bir vasküler giriş yolu kullanılarak hastadan alınan kanın, bir makina ve pompa yardımıyla diyalizör adı verilen bir süzgeçten (yapay böbrek) geçirilirken sıvı ve solüt içeriğini düzenleyerek hastaya geri verilmesine verilen addır. Diyaliz Makinesi, aslında çalışma amacı ve fonksiyonları bakımından basit denebilecek bir yapıya sahiptir. Temel amacı, hastanın kanını temizlemek ve uygun kan değerlerine döndürmek olan bu makine, böbreklerin herhangi bir sebepten yerine getiremediği faaliyetleri yapmakla görevlidir. Ancak bu cihaz, söz konusu faaliyetleri vücut dışında gerçekleştirmektedir. Diyaliz Makinesine bağlanılarak, kanın temizlenmesi işlemine hemodiyaliz denilmektedir

Genelde haftada 3 kez 4 saat süren seanslar şeklinde uygulanır. Her seansın ne kadar süreceği şunlara bağlıdır:

-Böbrek fonksiyonlarının  seviyesi,
-Son diyaliz seansından sonra ne kadar sıvı alındığı,
-Son diyaliz seansından sonra kanda biriken atık miktarı,
-Hastanın kilosu,
-Kullanılan diyaliz makinası ve diyalizörün türü.

   Diyaliz işlemi  karmaşık olmayan bir sisteme sahiptir. Hasta kişilerin kanını temizlemek ve kan kimyasını düzeye getirmek için böbreklerin yapmakla görevli olduğu işleri vücut dışında yapmaktadır.
Diyaliz makinesi insandan atar damar ve toplar damar olmak üzere 2 ayrı yerden kanı alıp bunları temizleyip, vücudun bir parçası gibi tekrar akışı sağlamaktadır. Yapı olarak, kanı süzmek için genelde kimyasal ve ya hayvansal yapıda zarlar kullanılır. Makine içinde iki tüp bulunur bu tüplerde tuzlu solüsyon vardır. Zararlı maddeler zar yardımı ile ayrılarak birinci tüpe alınır ve temizlenen kan tekrar pompalanarak süreklilik sağlanır.
Hemodiyaliz gören hastalar bu işleme bir kez tabi tutulmazlar. Kanın sürekli olarak temizlenmesi ve akışın sağlanması gerekmektedir. Hasta olan kişi haftalık diyalize bağlanılır. Kandaki yabancı madde miktarına göre haftada 3-4 defa ve günlük 3-4 saat boyunca makineye bağlı kalmak zorundadır.
   Aşağıdaki belirti ve bulgulardan biri ya da daha fazlası ortaya çıktığında ya da doktorunuz laboratuar tetkiklerinize bakarak sizi uyardığında diyaliz ihtiyacınız ortaya çıkmış demektir.

- Halsizlik
- Bacaklarda, yüzde şişmeler
- Nefes darlığı
- Uyku bozuklukları
- Bulantı
- İştahsızlık
- Hıçkırık
- Kilo kaybı
- Anormal kanama

   "Hemodiyaliz", diğer bir diyaliz metodu olan ve karın boşluğuna bir kateterin yerleştirilmesi yolu ile hastaneye ya da diyaliz merkezine ayda bir kez giderek evde uygulayabileceğiniz "periton diyalizi" ve "böbrek nakli" bu belirtilerin tamamen ya da kısmen ortadan kalkmasına yardımcı olacaktır. Diyalizinizin sürdürülmesinden sorumlu olan hekimlere yukarıdakiler ve her tür şikayetinizin düzenli iletilmesi durumunda tedavinizde gerekli değişiklikler yapılacak ve hekimlerinizin size tavsiyeleri olabilecektir.

   Periton diyalizi:

   Periton karın boşluğunda bulunan organların etrafındaki zar için kullanılan tıbbi terimdir. Peri-ton zarının (membran) insanlardaki yüzey alanı yaklaşık 2 metrekaredir. Periton diyalizinde (hemodiyalizden farklı olarak özel bir membran yerine) periton membranı kullanılır. Periton diyalizinin gerçekleşmesi için 3 teknik unsura gereksinim vardır:

1.Karına yerleştirilmiş kateter
2.Uygun diyaliz sıvısı
3.Kateter ve diyaliz sıvısı arasındaki bağlantı sistemi
Periton diyalizi tedavisi değişik şekillerde uygulanabilir. Bunlardan en sık uygulanan teknik sürekli ayaktan periton diyalizidir. Periton diyalizi makinesi kullanılarak değişik periton diyalizi teknikleri geliştirilmiştir.
Sürekli ayaktan periton diyalizi
Periton boşluğuna doldurulan diyaliz sıvısının 4-8 saat beklemeyi takiben yenisi ile değiştirildiği basit bir yöntemdir. Genellikle günde 4 kez hastanede veya evde yapılır. En önemli avantajı hasta tarafından evde yapılabilmesidir. Bu tedavinin başarılı olmasında eğitim çok önemlidir.

   Hemodiyalizin Avantajları:
- Tedavinin eğitilmiş bir ekip tarafından yürütülmesi.
- Tedavi kısadır: 4-6 saat her hafta 2-3 kez.
- Düşük ölüm oranı
- Tansiyon ve karın kramplarının daha iyi kontrolü
- Daha az diyet kısıtlaması
- Daha sık diyaliz ile daha iyi tolerans ve daha az komplikasyon.

   Dezavantajları:
- Haftada 3 kez tedavi merkezine gitme süresi.
- Diyette potasyum, fosfor, sıvı ile ilgili bazı kısıtlamalar bulunması.
- Seyahat özgürlüğünü kısıtlar. Hemodiyalize giren kişiler diyaliz merkezi ayarlamadan seyahat edemezler.
- Daha fazla kaynak gerektirir yüksek kaliteli su ve elektrik gibi
- Güvenilir teknolojide diyaliz makinelerine ihtiyaç duyar.
- Hemodiyaliz aşaması karmaşık olduğundan uygulayanların iyi yetiştirilmiş olmaları gerekmektedir.
- Kurulum ve temizlik için belirli bir süre gereklidir.
     Diyaliz teknolojisinde sağlanan gelişmeler, diyalize girenlerde öncelikle yaşam süresini uzatmış daha sonra da yaşam kalitesinin artmasını sağlamıştır. 

 

 

 

Bu Haberler İlginizi Çekebilir

Henüz yorum yapılmadı!

İlk siz yorum yapın!

Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız.
Top