MALKARA BELEDİYESİ’NDE YENİ DÖNEMİN İLK MECLİS TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

306 okunma

BAŞKAN YURDAKUL: “HALKIMIZIN TAKDİRİ OLAN YENİ MECLİS ÜYELERİMİZLE İLK MECLİS TOPLANTIMIZI GERÇEKLEŞTİRİYORUZ”

Malkara Belediye Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesine göre Nisan ayı gündemini görüşmek üzere Belediye binasındaki Meclis Odasında Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul'un Başkanlığında toplandı.

Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul tarafından Hükümet Önünde Atatürk Anıtına çelenk sunulması, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimiz adına saygı duruşunda bulunulmasının ardından Nisan ayı Olağan Meclis Toplantısına başlanıldı.

Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul: “Yerel seçimlerin ardından halkımızın takdiri ile göreve geldiğimiz yeni meclis üyelerimizle ilk meclis toplantımızı gerçekleştiriyoruz” dedi.

Açılış konuşması, yoklama ve 2018 Mali Yılı Denetim Komisyonu Raporunun Meclisin bilgisine sunulması ile Meclis Toplantısı devam etti.

BELEDİYE MECLİS KÂTİPLİĞİNE NURAN BAŞKÜTÜK İLE RAMİS ÖZEREN ASİL, BAHADIR UYSAL İLE GÖKHAN DOĞAN YEDEK OLARAK SEÇİLDİ

Gündem Maddelerine geçilmeden önce Belediye Meclis Kâtipleri seçilene kadar geçici divan oluşturulup, Belediye Meclis Kâtipliğine Malkara Belediye Meclisinin en genç üyeleri Volkan Özcan ve Recai Örs seçildi. Gündemin 1. maddesinde yer alan Belediye Meclis Kâtiplerinin seçimi kapalı zarf usulü ile yapıldı. Yapılan oylama sonucunda Belediye Meclis Kâtipliğine Nuran Başkütük ile Ramis Özeren asil, Bahadır Uysal ile Gökhan Doğan yedek olarak seçildiler.

  1. BAŞKAN VEKİLİ HÜSEYİN VASFİ GÜNER, 2. BAŞKAN VEKİLİ VOLKAN SOĞANCILAR

Gündemin 2. maddesinde yer alan Belediye Meclis Başkan Vekillerinin seçimi kapalı zarf usulü ile yapıldı. Yapılan oylama sonucunda 1. Başkan Vekili Hüseyin Vasfi Güner ve 2. Başkan Vekili Volkan Soğancılar olarak belirlendi. Gündemin 3. maddesinde yer alan Belediye Encümen Üyelerinin seçimi kapalı zarf usulü ile yapıldı. Yapılan oylama sonucunda Belediye Encümen Üyeliğine asil olarak Bahadır Uysal ve Gökhan Doğan seçildiler. Gündemin 4. maddesinde yer alan Belediye Plan ve Bütçe Komisyonunun seçimi açık oylama usulü ile yapıldı. Yapılan oylama sonucunda Belediye Plan ve Bütçe Komisyonuna Mustafa Özer, Birsen Karataş, Erdem Mergü, Nevrez Öz ve Sevgi Kaya seçildiler. Gündemin 5. maddesinde yer alan Belediye İmar Komisyonunun seçimi açık oylama usulü ile yapıldı. Yapılan oylama sonucunda Belediye İmar Komisyonuna Volkan Soğancılar, Hüseyin Vasfi Güner, Mehmet Erdem, Ercan Gök ve Hasan Efe seçildiler. Gündemin 6. maddesinde yer alan Belediye İçkili Yer Bölgesi Tespit Komisyonunun seçimi açık oylama usulü ile yapıldı. Yapılan oylama sonucunda Belediye İçkili Yer Bölgesi Tespit Komisyonuna Ersan Tepe, Afşin Turan, Gökhan Doğan, Dursun Kocabaş ve Hasan Efe seçildiler.

BELEDİYE KIRSAL HİZMET VE MERA ISLAH KOMİSYONUNA AHMET TEZCAN, RAMİS ÖZEREN, MEHMET ERDEM, SELAHATTİN KARACAOĞULLARI VE HAMZA TEZCAN SEÇİLDİLER

Gündemin 7. maddesinde yer alan Belediye Kırsal Hizmet ve Mera Islah Komisyonunun seçimi açık oylama usulü ile yapıldı. Yapılan oylama sonucunda Belediye Kırsal Hizmet ve Mera Islah Komisyonuna Ahmet Tezcan, Ramis Özeren, Mehmet Erdem, Selahattin Karacaoğulları ve Hamza Tezcan seçildiler. Gündemin 8. maddesinde yer alan Belediye İçişleri Komisyonunun seçimi açık oylama usulü ile yapıldı. Yapılan oylama sonucunda Belediye İçişleri Komisyonuna Nuran Başkütük, Erdem Mergü, Hüseyin Vasfi Güner, Sevgi Kaya ve Volkan Özcan seçildiler. Gündemin 9. maddesinde yer alan Doğu - Batı Trakya Belediyeler Birliği Meclisi üye seçimi açık oylama usulü ile yapıldı. Yapılan oylama sonucunda Doğu - Batı Trakya Belediyeler Birliği üyeliğine Mustafa Özer, Recai Örs asil, Ersan Tepe ise yedek olarak seçildiler. Gündemin 10. maddesinde yer alan Sağlıklı Kentler Birliği Meclisi üye seçimi açık oylama usulü ile yapıldı. Yapılan oylama sonucunda Sağlıklı Kentler üyeliğine Nuran Başkütük seçildi. Gündemin 11. maddesinde yer alan Marmara Belediyeler Birliği'ne üye seçimi açık oylama usulü ile yapıldı. Yapılan oylama sonucunda Marmara Belediyeler Birliği üyeliğine Ahmet Tezcan asil, Mustafa Özer ise yedek olarak seçildiler. Gündemin 12. maddesinde yer alan Tarihi Kentler Birliği'ne üye seçimi açık oylama usulü ile yapıldı. Yapılan oylama sonucunda Tarihi Kentler Birliği üyeliğine Birsen Karataş asil, Ahmet Tezcan ise yedek olarak seçildiler. Gündemin 13. maddesinde yer alan Boş Kadro Derece Değişikliği hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyon Raporu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İMAR KOMİSYON RAPORU HAKKINDAKİ OY BİRLİĞİ İLE PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNA HAVALE EDİLDİ

Gündemin 14. maddesinde yer alan Küçük Sanayi Sitesi Plan Değişikliği hakkındaki İmar Komisyon Raporu görüşülerek çalışmaların devamı için oy birliği ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi. Gündemin 15. maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Kozyörük Plan Notu Değişikliği hakkındaki yazısı görüşülerek oy birliği ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edildi. Gündemin 16. maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Balabancık Plan Notu Değişikliği hakkındaki yazısı görüşülerek oy birliği ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edildi. Gündemin 17. maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Sağlamtaş Plan Notu Değişikliği hakkındaki yazısı görüşülerek oy birliği ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edildi. Gündemin 18. maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Ada 364 Parsel 2 ve 3 Noda Plan Değişikliği hakkındaki yazısı görüşülerek oy birliği ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edildi.

TOPLU SÖZLEŞME YAPILMASI VE BELEDİYE BAŞKANI ULAŞ YURDAKUL’A YETKİ VERİLMESİ HAKKINDAKİ YAZISI GÖRÜŞÜLDÜ

Gündemin 19. maddesinde yer alan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Memur Statüsünde Çalışan Personele Sosyal Denge Tazminatı Ödenebilmesi İçin Toplu Sözleşme Yapılması ve Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul’a yetki verilmesi hakkındaki yazısı görüşülerek oy birliği ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi. Gündemin 20. maddesinde yer alan Emlak İstimlâk Müdürlüğünün MTA Marmara Bölge Müdürlüğüne Taşınmaz Tahsisi hakkındaki yazısı görüşülerek oy birliği ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi. Gündemin 21. maddesinde yer alan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Malkara Taekwondo Spor Kulübü Hizmet Pasaportu Başvurusu hakkındaki yazısı görüşülerek oy birliği ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi. Gündemin 22. maddesinde yer alan 2018 Yılı Faaliyet Raporu 1. Başkan Vekili Hüseyin Vasfi Güner tarafından oylamaya sunulup, oy çokluğu ile kabul edildi.

GAYRİMENKUL SATIŞ KOMİSYONU ÜYELİĞİNE MUSTAFA ÖZER ASİL, VOLKAN SOĞANCILAR YEDEK OLARAK SEÇİLDİLER

Gündem Dışı 1. Maddesinde yer alan Yazı İşleri Müdürlüğünün Gayrimenkul Satış Komisyonunun seçimi açık oylama usulü ile yapıldı. Yapılan oylama sonucunda Gayrimenkul Satış Komisyonu üyeliğine Mustafa Özer asil, Volkan Soğancılar yedek olarak seçildiler. Gündem Dışı 2. Maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Belediye Hizmet Alanı Plan Notu değişikliği hakkındaki yazısı görüşülerek oy birliği ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edildi. Gündem Dışı 3. Maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İbadet Yerleri Plan Notu Değişikliği hakkındaki yazısı görüşülerek oy birliği ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edildi. Gündem Dışı 4. Maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Kamu Alanlarına İlişkin Plan Notu Değişikliği hakkındaki yazısı görüşülerek oy birliği ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edildi.

EGE VE MARMARA ÇEVRE BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİS ÜYELİĞİNE AHMET TEZCAN, VOLKAN SOĞANCILAR, HÜSEYİN VASFİ GÜNER ASİL, BAHADIR UYSAL VE RAMİS ÖZEREN İSE YEDEK OLARAK SEÇİLDİLER

Gündem Dışı 5. Maddesinde yer alan Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği Meclis Üyesi seçimi açık oylama usulü ile yapıldı. Yapılan oylama sonucunda Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği Meclis üyeliğine Ahmet Tezcan, Volkan Soğancılar, Hüseyin Vasfi Güner asil, Bahadır Uysal ve Ramis Özeren ise yedek olarak seçildiler. Alınan kararların ve görüşülen konuların ardından toplantı sona erdi. (Nurdan Yavuzcan)

Bu Haberler İlginizi Çekebilir

Henüz yorum yapılmadı!

İlk siz yorum yapın!

Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız.
Top