MALKARA DEVLET HASTANESİ’NDE “DİYABET GÜNÜ ETKİNLİĞİ” DÜZENLENDİ

179 okunma

Malkara Devlet Hastanesi’nde “Dünya Diyabet Günü” kapsamında hastane yönetimi tarafından bir etkinlik düzenlendi.

 

DÜNYA DİYABET GÜNÜ’NÜN BU YILKİ TEMASI “DİYABET VE AİLE”

Dünya Diyabet Günü’nün bu yılki teması “Diyabet ve Aile” olarak belirlendi. Temasının seçilmesinin amacının; diyabetin aile üzerindeki etkisi konusunda farkındalık yaratmak ve bu hastalıktan etkilenen aileleri desteklemek olduğu belirtildi. Uluslararası Diyabet Federasyonu bu iki yıllık temayı diyabet ile ilgili mevcut stratejik planları en iyi şekilde sürdürmek ve diyabet kampanyasına ilişkin planlama, geliştirme, katılım ve tanıtımı kolaylaştırmak için seçtiği ifade edildi.

“DİYABET HER AİLEYİ İLGİLENDİRİR”

Farkındalık yaratmak ve vatandaşlara bilgilendirmelerde bulunmak için düzenlenen etkinlikte konuyla ilgili şu açıklamalar yapıldı:

“Diyabet her aileyi ilgilendirir. Günümüzde 425 milyondan fazla insan diyabetle yaşamaktadır. Bu bireylerin çoğu; düzenli fiziksel aktivite, sağlıklı ve dengeli beslenme ve sağlıklı yaşam ortamlarının teşvik edilmesi yoluyla hastalığa yakalanma riskinin büyük oranda önlenebilir olduğu Tip 2 diyabetli bireylerdir. Ailelerin, Tip 2 diyabet için değiştirilebilir risk faktörlerini önlemede kilit rolü vardır. Sağlıklı bir yaşam tarzını yaşamak için eğitim, kaynaklar ve uygun ortamlarla desteklenmelidir.”

“TÜM AİLELER DİYABET HASTALIĞINDAN POTANSİYEL OLARAK ETKİLENMEKTEDİR”

Diyabetin her aileyi ilgilendirdiğine dikkat çeken sağlık çalışanları konuyla ilgili açıklamalarına şöyle devam etti:

“Hala diyabetle yaşayan 2 kişiden 1 ‘i tanı almamıştır ve bu bireylerin çoğu Tip 2 diyabetlidir. Diyabetin komplikasyonlarını önlemek ve sağlıklı sonuçlara ulaşmak için erken tanı ve tedavi önemlidir. Tüm aileler diyabet hastalığından potansiyel olarak etkilenmektedir ve bu nedenle her tür diyabet için belirti, semptom ve risk faktörleri hakkında farkındalık erken teşhis etmede hayati öneme sahiptir. Ayrıca diyabet bireyler ve aile için pahalı olabilmektedir. Birçok ülkede, insülin enjeksiyonu ve günlük izlemenin maliyeti, bir ailenin ortalama gelirinin yarısını tüketmektedir ve temel diyabet ilaçlarına düzenli ve ekonomik erişim yeterli değildir. Bireyler ve aile için artan maliyeti engellemek için uygun fiyatlı diyabet ilaçlarına ve bakımına erişimin iyileştirilmesi gerekmektedir.”

“DİYABET TEDAVİSİ VE DESTEĞİNİN ERİŞİLEBİLİR OLMASI ÖNEMLİDİR”

Yapılan açıklamada diyabet ilaçlarına düzenli ve ekonomik erişimin yeterli olmadığına dikkat çekildi ve şunlar ifade edildi:

“Her 4 aile üyesinden 1'inden azı diyabet eğitim programlarına erişebilmektedir. Diyabet bakımında aile desteğinin, diyabetli insanlar için sağlık sonuçlarının iyileştirilmesinde önemli bir etkiye sahip olduğu kanıtlanmıştır. Bu nedenle diyabetli bireyler ve aileleri için yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyebilecek bu hastalığın duygusal yöndeki olumsuz etkisini azaltmak amacıyla sürekli diyabet tedavisi ve desteğinin erişilebilir olması önemlidir.”

DİYABETLE ETKİN MÜCADELE EDİLEBİLMESİ İÇİN ULAŞILMASI GEREKEN 5 AMAÇ BELİRTİLDİ

Diyabet konusunda ülkemize yapılan çalışmalardan bahseden sağlık çalışanları: “2011 yılından itibaren T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından toplumda diyabet farkındalığını arttırarak, gelecek nesilleri diyabetten korumayı ve tanı alan hastalara sunulan diyabet bakım kalitesinin yükseltilmesini, komplikasyonların ve diyabete bağlı ölümlerin azaltılmasını amaçlayan ‘Türkiye Diyabet Programı 2015-2020’ uygulanmaktadır” dedi ve bu program hakkında şu bilgiler verildi:

“Türkiye Diyabet Programı 2015-2020”de diyabet hastalığı ile ilgili genel bilgiler özetlenmiş, diyabetin Dünya’da ve Türkiye’de mevcut durumu ortaya konmuş ve diyabetle etkin mücadele edilebilmesi için ulaşılması gereken 5 amaç belirlenmiştir. Bu amaçlardan birincisi; etkin diyabet yönetimi için politika geliştirmek ve uygulamak, ikincisi; diyabetin önlenmesini ve erken tanı konmasını sağlamak, üçüncüsü; diyabet ve komplikasyonlarının etkin tedavisini sağlamak, dördüncüsü; çocukluk çağında diyabet bakım ve tedavisini geliştirmek ve beşincisi: Tip 2 diyabet ve obeziteyi önlemek ve diyabet ve diyabet programını etkin izlemek ve değerlendirmektir.”

“DİYABETLİ BİREY VE YAKINLARINA SÜREKLİ EĞİTİMLER DÜZENLENMEKTEDİR”

Dünya Diyabet Günü kapsamında farkındalık yaratan ve bilgilendirmelerde bulunan çalışanlar: “Tüm sağlık kurumlarında sivil toplum kuruluşları ve sektörle işbirliği halinde diyabetli birey ve yakınlarına sürekli eğitimler düzenlenmektedir. Bilgilendirme faaliyetleri kapsamında https://beslenmehareket-saglik.gov.tr web sayfaları ve sosyal medya aktif olarak kullanılmaktadır. Obezite, Tip 1 ve Tip 2 Diyabet Klinik Rehberleri ve Diyabetli Birey Kontrol Listeleri hazırlanmış, 81 il sağlık personeline basım ve dağıtımı tamamlanmıştır” dedi. (Ömür Çolak)

Bu Haberler İlginizi Çekebilir

Henüz yorum yapılmadı!

İlk siz yorum yapın!

Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız.
Top